صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

تا مي توانيد احتکار کنيد!

کد خبر : 9276

تاریخ انتشار : 01/02/1393 - 10:42


تا مي توانيد احتکار کنيد!

به گزارش خط امید بهشهر _ در اين آشفته بازار که گويا کسي به کسي نيست برخي هر بلايي مي خواهند بر سر مردم مي آورند. «انصاف» در اين مکاره بازار پر از کالاهاي رنگارنگ بي کيفيت «چيني» به متاعي کمياب بلکه «کيميا» تبديل شده و همان اندک «نظارت»ي که ادعا مي شود، تأثير چندان محسوسي بر وضعيت بازار ندارد.

برخي واردکنندگان و تجار بزرگ نيز براي تسلط هرچه بيشتر بر بازار با گران فروشي و ظلم و احتکار و... هرچه مي خواهند بر مردم بي گناه تحميل مي کنند. حتي برخي خودروسازان در اين آشفته بازار با استفاده از رانت بي حد و حصر انحصار، خودروهاي پرمصرف، غيراستاندارد و گران خود را براي بازار داغي بيشتر و گران تر فروختن به مردم، احتکار مي کنند و سازمان هاي گوناگون نظارتي از جمله سازمان  حمايت از توليد کننده و مصرف کننده، گويا اراده اي ندارند يا زورشان نمي رسد يا کاري از دستشان برنمي آيد.

پس شما هم اي برخي از تاجران و توليدکنندگان، بنکداران، کسبه بزرگ و کلي فروشان و حتي برخي کسبه جزء، همان طور که تاکنون بر اين رويه دور از انصاف و انسانيت و وجدان و معرفت اصرار ورزيده ايد، همچنان بيش از پيش تا مي توانيد ظلم و بي انصافي و احتکار کنيد و گران بفروشيد چون هم وضعيت اقتصاد کشور بسيار مطلوب است و هم وضعيت اقتصاد و معيشت مردم بسيار خوب است و نه کسي منتظر دريافت همين شندر غاز يارانه است و نه کسي محتاج سبد کالا.

هر چند اگر اقتصاد کشور و وضعيت مردم در عالي ترين سطح هم مي بود، گران فروشي و ظلم و اجحاف همچنان مذموم و قبيح بود.

پس اي برخي تجار و کلي فروشان به جاي رعايت عدل و انصاف و وجدان و رحم و مروت و معرفت هرچه مي توانيد گران بفروشيد و احتکار کنيد و چهارپاي چموش بي عدالتي خود را بر جان نحيف اقتصاد بيمار کشور و معيشت مردم چهار نعل بتازانيد.

آري اي برخي تجار، واردکنندگان، کلي فروش ها و حتي برخي کسبه جزء که مرموزانه در کمين اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش نرخ حامل هاي انرژي نشسته ايد، بي رحمانه گران بفروشيد و انواع کالاها از خودرو، آهن و سيمان گرفته تا لوازم خانگي، برنج، روغن و ديگر مايحتاج زندگي مردم را احتکار کنيد تا مبادا از قافله انباشتن پول هاي شبهه دار و حرام و هرچه نزديک تر شدن به غضب الهي عقب بمانيد!

و هرچه مي توانيد بر اقتصاد کشوري که گويا «وطن» شما نيست و آن را دامگهي براي صيد و ظلم بر مردمان مي پنداريد فشار تحميل کنيد و هرچه در توان داريد با گران فروشي و بي انصافي و ظلم و احتکار به اين مردم که گويا همشهري و فاميل و دوست و آشناي من و شما نيستند بلکه گويي از کره ديگري آمده اند و دشمناني هستند که بايد هر طور که مي شود حلقوم آنان را فشرد و خونشان را مکيد، ظلم روا داريد و با پيمودن اين طريق ناصواب، هرچه مي توانيد اين پول هاي حرام را بر هم انباشته تر و بار خود را سنگين تر کنيد و ميراث خوارانتان را... و به جاي برچيدن توشه خير و ثواب براي خود در اين آشفته بازار، آه و ناله و لعن و نفرين بخريد.

حالا شما اي برخي تجار و کلي فروشان و کسبه دور شده از انصاف و توکل و مروت و معرفت و مدارا که گويا فراموش کرده ايد در فرهنگ ايراني، اسلامي ايران عزيزمان «کاسب حبيب خداست» و همچنان بر خلق خدا ظلم روا مي داريد و با اين تجارت ناعادلانه، هم نفرين مردم و هم جهنم و غضب الهي را بر جان هاي به دام شيطان و نفس اماره افتاده خود مي خريد و همچنان در کنار اين ظلم و اجحاف به مردم، به تاجران و کلي فروشان، کسبه خرد و کلاني که بر مسير عدل و انصاف و وجدان و مروت و انسانيت و رحم به هموطنان خود حرکت مي کنند ظلم روا داريد و بر حريم آبرو داري آنان ناجوانمردانه بتازيد همان تجار و کسبه محترم و عزيزي که در هر شرايطي خود را از افتادن به دام ها و مهلکه هاي ظلم و اجحاف و گران فروشي و احتکار حفظ کرده اند و نه تنها لحظه اي به مال اندوزي از راه حرام نينديشيده اند بلکه به غايت مراقبت کرده اند که ريالي مال شبهه دار وارد کاسبي و تجارت و زندگي و سفره هايشان نشود و چه نيک روزي و سعادتمند و خوش سرانجام اند اين عزيزان.

اي محتکران و گرانفروشان و ظالمان حالا که شايد برپايي دادگاه عدل الهي را يا باور نداريد يا آن چنان دور مي پنداريد که گويا هيچ گاه آن دادگاه بر پا نخواهد شد يا خود را به هزار دليل نادرست بر طريق درست مي پنداريد و به جنگ با مردم و کشور و خدا کمر بسته ايد، بدانيد و باور کنيد و تا دير نشده به خود آييد و بينديشيد که گرچه صبر خدا بسي فراوان است اما کم نبوده، نيستند و نخواهند بود، ظالمان و متجاوزان و حق کشان و گران فروشان و محتکراني که قبل از رسيدن به مرحله محاکمه در دادگاه عدل الهي به چه رنج ها، دردها و مصيبت هايي به خاطر ظلم ها و بي انصافي ها و حق کشي ها، کم فروشي ها، گران فروشي ها و احتکارها گرفتار شده اند و پرواضح است که بخشي از مجازات ها و تبعات سنگين گناهان و ظلم ها در همين دنيا دامنگير ظالمان مي شود و اين خود بخشي از سير طبيعي زندگي و عدل الهي است.

اما حق کشان و ستمگران و ظالمان و همچنين گران فروشان و محتکران و حرام خواران تا فرصت دم برآوردن و نفس کشيدن دارند مي توانند از بيراهه و جهنم واره ظلم و بي انصافي، حق کشي، گران فروشي و احتکار و تحميل فشار بر اين مردم بازگردند و بيش از اين به خود و نسل و فرزندان خود ظلم نکنند چرا که ظلم به مردم بيش از آن که ظلم به مردم باشد ظلم به خود است. آنان برپايي محکمه الهي را دور و دير ندانند و تا دير نشده هم خود را از مهلکه  لعن و نفرين مردم و غضب الهي در امان بدارند و هم از گرفتار شدن در تبعات ناگزير و «اين دنيايي» ظلم و بي عدالتي برهانند و به خيل کثير تاجران، کلي فروشان و کاسبان حلال خور، منصف و با وجدان و خداترس و آبرومند و معتقد به «برکت» و باورمند به اثر شگرف دعاي خير مردم بپيوندند.

اما وجداناً آيا جاي خجالت و شرمگيني و سرافکندگي نيست که مي گويند بنزين در ۲ پمپ بنزين روبه روي هم در خيابان هاي همان آمريکاي آن چناني گاه با ۲ نرخ به فروش مي رسد. وقتي علت ارزان تر فروختن را سوال مي کنند چنين پاسخ مي شنوند که ما هنوز بنزين خريد قبل را تمام نکرده ايم پس با همان قيمت قبل مي فروشيم اما در کشور اسلامي ما برخي آن چنان که مي دانم و مي دانيد در حق مردم ظلم و ستم و اجحاف مي کنند.

نکته مهم اين که اگرچه بخش هايي از اين بلبشوها و گران فروشي ها و احتکارها و... در اقتصاد بيمار و بي ثبات، ضعف ساختارهاي اقتصادي و مديريتي، اقتصاد متکي به نفت و خام فروشي و واردات، کم توجهي به توليد و اشتغال دانش بنيان و بي توجهي به درون زايي و خوداتکايي اقتصاد کشور ريشه دارد اما اي کاش دولت و مجموعه هاي نظارتي با عزم جدي و انجام اقدامات موثر و کارشناسي و با کمک اصناف و مردم و رسانه ها ضمن اصلاح اساسي امور در همين شرايط نيز بخواهند و بتوانند در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي کاري قابل و اثرگذار و حتي ضربتي براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و ظلم و اجحاف گران فروشان و محتکران انجام دهند.


منبع : کورش شجاعي

 

  

دیدگاه شما در مورد : تا مي توانيد احتکار کنيد!

تا مي توانيد احتکار کنيد!

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر