صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
ساکتین فتنه در پشت خیمه دولت کمین کردند

راهبرد فتنه، کهنگی 9 دی؛ تجدید بنای فتنه ای دیگر

یکی از راهبردهای اساسی فتنه گران اینست که 9دی مشمول مرور زمان گردد وکهنه شود چرا که "کهنگی 9دی" معادل پاک شدن رد پای فتنه که در آن هنگام تکرار فتنه آسان می شود.

کد خبر : 5968

تاریخ انتشار : 05/10/1392 - 23:12


راهبرد فتنه، کهنگی 9 دی؛ تجدید بنای فتنه ای دیگر

به گزارش خط امید بهشهر _ "عنصر زمان"قادر است هر واقعه ای را کهنه کند و درخود هضم نمایدچرا که در طول تاریخ هم کم نبودند وقایع کوچک وبزرگی  که مشمول مرور زمان شده ودر تاریخ هضم و یا محوشده اند که در این بین تنها واقعه ای که سرعت تاریخ به گرد راهش هم نرسید تا آنرا ببلعد،"واقعه عظیم عاشورا"بود.

در فرازی از زیارت اربعین آمده است :"اُسیرُاَلکُرُبات وَ قَتیلُ اُلعَبَرات "(اوکه اسیر غم  و کشته اشک بود)

واقعه عاشورا کهنه نشد چرا که "اشکها"وعزاداری آن را زنده نگه داشت .

بیش از هزار سال عزاداری ها شکل گرفت تا واقعیت و واقعه عاشورا کهنه نشود و فراموش نشود وتکرار نشود و تا یزیدی دیگر مجال سربرآوردن نداشته باشد و تا  سر "امامی "بالای نیزه نرود."

حماسه9دی ازجمله وقایعی است که باید بر خلاف "راهبرد جریان فتنه" کهنه نشود وباقی بماند،چرا که درطول حماسه عاشورا قراردارد وبراستی "یوم الله"است.

برای درک اهمیت "موقعیت"9دی باید لاجرم "فتنه 88"راشناخت وبه مختصات پیچیده آن دست یافت،فتنه ای که در نقطه اوج وفرجامش،به حریم کربلا در 6دی88 توسط فرقه ضاله بهائیت اهانت شد.

فتنه 88 با "کلیدواژه تقلب"،رمزشورش برعلیه تنها نظام سیاسی مبتنی بردین اسلام درجهان بود که دراضلاع گسترده داخلی وخارجی اعم از جریان لائیسم ،لیبرالیسم،رجویسم وامپریالیسم جهانی به سرکردگی مثلث آمریکا،انگلیس و رژیم صهیونیستی و "کوتوله های عرب مرتجع"در حاشیه خلیج فارس شکل گرفت.

"کمیته خطر جاری" که آخرین بار برای فروپاشی شوروی سابق فعال شده ،فقط یکی از سازمان های فعال در براندازی مخملین در فتنه 88بود.

 در یک جمله باید گفت :در فتنه کسی نبود که نبوده باشد واین یعنی همه آنهایی که دردل کینه ای نسبت به انقلاب ونظام وولایت فقیه داشتند ،بودند و با همه کسانشان هم بودند."وَاذا کانَ اَلکافِرَعَلی رَبه ظَهیِراً"(جریان کفر برعلیه راه خدا ،همیشه پشت همند).

درخصوص فتنه 88سه گروه با سه نوع نگاه وجود دارد:

-گروه اول می گویند:فتنه را باید "پشت سر"گذاشت وسوءتفاهمی بود وباید ازآن عبورکرد

-گروه دوم: که خود مباشران وعاملان فتنه هستند می گویند :فتنه را باید "بالای سر"گذاشت

-گروه سوم که متشکل از جریان انقلاب وامت انقلابی است معتقد است که :فتنه نه"پشت سر ونه بالای سر ،بلکه باید "جلوی چشم"باشد وهمیشه ،نشانه"نیزه امت" به طرف فتنه وفتنه گران قرارگیرد تا مجال وهوس تکرار را از آنان سلب کند.

یکی از دانشجویان پیروخط امام(ره)که اوایل انقلاب در آلمان تحصیل داشت :می گفت:روزی از استاد آلمانی ام  که یک "شیعه شناس"هم بود پرسیدم که چرا شما در رسانه ها ومطبوعاتتان از واژه"امام"برای معرفی امام خمینی (ره)استفاده نمی کنید؟استاد غربی در جوابم گفت:در فرهنگ تشیع واژه "امام"قداست بزرگی دارد واگر ما با دست خود برای رهبرکبیر ایران  ،"قداست سازی"بکنیم ،مهارش مشکل خواهد شد تا اگر بخواهیم روزی او را ترور کنیم ،اشتباه "استراتژیک "یزید"تکرارنشود.

این هراسی که دشمنان از نزدیک شدن به "امامت وولایت"دارند به دلیل "تبری تشکیلاتی امت"در غالب عزاداری هاست که نه هرساله بلکه "کل یومٍ"متعین و متحقق است که بعد از1400 سال ،هنوزعامل بازدارنده راهبردی است.

یکی از راهبردهای اساسی "سران واصحاب "فتنه چه داخلی وچه خارجی اینست که "سازمان تبری امت "در 9دی مشمول مرور زمان گردد وکهنه شود چرا که "کهنگی 9دی" معادل پاک شدن رد پای فتنه و حتی خاطرات فتنه88از حافظه ملت خواهد بود که در آن هنگام تکرار وتجدید فتنه آسان می شود.

در ماجرای فتنه 3جریان فعال بودند:

1)جریان باطل(فتنه گر)

2)جریان حق(فتنه ستیز)

3)جریان وسط (فتنه پذیر)

امروز هرچند دولت اعتدال برسرکار است وهنوز اساس فتنه وسرانش رسواهستند ومجال محکمی برای تجدید بنای فتنه ای دیگر ندارند اما به اقتضای رصد جریانی باید گفت که جریان خاکستری و وسط یا ساکتین یا "راضیان"فتنه پشت خیمه دولت با سوء استفاده از "گفتمان اعتدال"،کمین کرده اند.

این جریان "وسط "هرچند مباشر وعامل فتنه نبودند اما با سکوتشان وگاهی هم با بروز علائم "بینابینی"، ،"راضی "به افعال فتنه گران بودند.

مولی(ع)در حکمت 151نهج البلاغه فرمود:" اَلراضی بِفِعلِ قُومٍ،کَاالداخِلَ فیهِ مَعَهُم"(هر کس به رفتارگروهی راضی باشد،مانند کسی است که در ارتکاب آن فعل با آنها وارد شده است وبرای هرکس که داخل باشد 2گناه است:1)گناه عمل 2)گناه رضایت به آن عمل

در فرازی از زیارت اربعین آمده است: "لَعَنَ اللهُ امةً سَمِعَت بِذالِک، فَرَضیتَ به"(لعنت خدا برکسانی که وقتی شنیدند ،رضایت نشان دادند)

بنابراین جریان "راضی" به فتنه که امروز دربرخی مناصب دولتی هم هستند به دنبال امحای آثار فتنه وبویژه  کهنگی"حماسه9دی"است که البته ناکام خواهد بود.

درزیارت عاشورا 2نوع "لَعن"وجود دارد 1)لعن فردی مثل "لَعَنَ اللهُ شمرا و.." 2)لَعن جمعی مثل:لَعَنَ اللهُ بنی امیة قاطبه و یا لعن اللهُ آل ابوسفیان و آل مروان...

این فراز "لعن جمعی"در زیارت عاشورا بدین معناست که دشمنان ،درواقعه عاشورا "جمعی وتشکیلاتی"دشمنی کردند، همچنان که درعصر حاضر، قریب به 60سال نظام سلطه "ناتو"را در حوزه نظامی  و درحوزه سیاسی"وتو" وامروز در حوزه فرهنگی"من وتو"را تعریف نموده است ودر فتنه 88 هم اساسا "جنگ احزاب"تعریف شده بود، بنابراین امت اسلامی با باشکوه نگه داشتن "حماسه 9دی" یک "تبری جمعی وتشکیلاتی"در جغرافیای یک امت ایجاد نمایند ومی نمایند واین فنا ناپذیر است.


منبع : بلاغ

 

  

دیدگاه شما در مورد : راهبرد فتنه، کهنگی 9 دی؛ تجدید بنای فتنه ای دیگر

راهبرد فتنه، کهنگی 9 دی؛ تجدید بنای فتنه ای دیگر

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر