صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

یک گزارش با چند پیامد!!

ارتقاء روحیه و توانمندی ملت ایران برای نقش آفرینی بیشتر در حل مشکلات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه به عنوان رسالت پیش روی همۀ مسئولان به ویژه شخص رئیس محترم جمهور مطرح می باشد.

کد خبر : 5096

تاریخ انتشار : 07/09/1392 - 21:24


 یک گزارش با چند پیامد!!

به گزارش خط امید بهشهر _ ضرورت حفظ و پاسداری از نظام اسلامی به عنوان رکن رکین و به عنوان تکلیف و مسئولیت آحاد مردم و همۀ مسئولان نظام مد نظر می باشد،لذا ارتقاء روحیه و توانمندی ملت ایران برای نقش آفرینی بیشتر در حل مشکلات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه به عنوان رسالت پیش روی همۀ مسئولان به ویژه شخص رئیس محترم جمهور به عنوان امر مهم و حیاتی برای تداوم پیشبرد اهداف نظام اسلامی مطرح می باشد. لذا گفت و گوی مسئولان با مردم باید حاوی نکات بارز در ارتقاء و پیشرفت روحیات و کارآمدی مردم در حل معضلات جامعه مورد نظر قرار گیرد.

 باید اذعان نمود  بسیاری از نخبگان و فرهیختگان کشور از گفت و گوی رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در گزارش صدروزۀ خود به ملت ایران ،خواستار بهبود و ارتقاء مقولۀ امید و نیز پرهیز از ایجاد حاشیه و اجتناب از مباحث فرعی  و جنجالی می باشند،لیکن در عمل برخی نکات تأمل برانگیزو دارای شائبه از سوی آقای روحانی ،این مطالبۀ عمومی در کشور یعنی ایجاد فضای آرامش و متانت و وحدت و همدلی را مورد خدشه قرار داد،لذا وجود برخی پیامدهای آشکار در مصاحبۀ آقای روحانی بیانگر ضرورت ترمیم برخی رویکردها در ادامۀ روند اجرائی دولت اعتدال می باشد که به اهم آن اشاره می گردد.
 
پیامد اخلاقی
 
از مهمترین و برجسته ترین نکات تأمل برانگیز که در گفت و گوی جناب آقای روحانی به روشنی بر آن تأکید گردید مانور افراطی آقای روحانی در تخریب همه جانبه و تمام عیار دولت نهم و دهم بوده است . ملت ایران به عینه مشاهده کردند  که تا آخرین لحظات این گفت و گو،جناب رئیس محترم جمهور لحظه ای از تخریب و  سیاه نمائی از برخی اقدامات سازنده   غافل نشد و از آنجا  که گفت و گوی مذکور نه در مناظره بلکه  به صورت یک سویه در اختیار آقای روحانی قرار گرفته بود ایشان در غیاب دولتمردان  پیشین  در جلسۀ گفت و گو، دائما بر طبل تخریب  کویبد، که این امر عیار مدعیان اعتدال مبنی بر  میانه روی  و مانور شعاری و کلیشه ای اعتدالیون مبنی بر  رعایت اصول اخلاقی و احترام متقابل و تعامل سازنده را به روشنی برای مخاطب آشکار ساخت.
 
پیامدهای امنیتی سیاسی
 
 برخی از محورهای گفت و گوی رئیس محترم جمهور در گزارش صد روزه با اصل امنیتی و سیاسی کشور همخوانی نداشت،اذعان به برخی نکات تأمل برانگیز از قبیل  تأکید بر ارتقاء نقش ادیان ومذاهب مختلف و آزادی بیشتر به آنان شائبه برخورد نامناسب نظام اسلامی و محدویت در آزادی برای  ادیان و مذاهب مختلف در نظام را تشدید خواهد نمود.
 
هم چنین باید گفت رسانه های معاند نظام مستمراً در حال القاء برخورد نامناسب نظام اسلامی و نادیده گرفتن حقوق ادیان مختلف و مذاهب اسلامی در ایران می باشند،لذا تأکیدات نابجای رئیس محترم جمهور در طولانی مدت پیامدهای امنیتی و سیاسی به همراه خواهد داشت،زیرا فضای امنیتی داخل کشور را برای افزایش خودسرانۀ برخی مطالبات نابجای برخی گروه های ضد نظام  و برضد منافع ملی در کشور مهیا خواهد ساخت و  هم چنین پیامدهای خطرناک در عرصه های سیاسی و بین المللی،از قبیل فشارهای متعدد سیاسی و امنیتی آمریکا و رژیم نامشروع اسرائیل و دیگر قدرت های غربی  علیه  نظام اسلامی به بهانۀ سلب آزادی ادیان و مذاهب اسلامی به ارمغان خواهد آورد ،که هم اکنون نیز چنین فشارهای سیاسی و امنیتی غرب علیه نظام اسلامی برقرار می باشد.
 
پیامدهای اقتصادی
 
از دیگر نکات قابل تأمل در گفت و گوی ریاست محترم جمهور می توان به ارائه آمارهای ناامید کننده از وضع اقتصادی کشور اشاره نمود،ترسیم فضای یأس آلود از معضلات اقتصادی کشورقطعا سیر ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با کندی مواجه خواهد ساخت،به راستی زمانی که اعلام می گردد تا 16سال نمی توان حتی تعهدات اقتصادی و عمرانی دولت قبل را به اتمام رساند.
 
آیا این امر امنیت اقتصادی بخش خصوصی کشور و نیز شرکت های خارجی را برای  سرمایه گذاری در کشور ، دچار چالش نخواهد ساخت؟آیا ارائه آمارهای وحشتناک ازبدهکاری صدها هزار میلیاردی دولت قبل و انتقال آن به دولت فعلی بر فرض صحت ،فضای یأس و ناامیدی فضای اقتصادی کشور را فرا گیر نخواهد نمود؟
 
آیا با ایجاد سیاه نمائی مطلق و ترسیم فضای  بحرانی در اقتصاد کشور می توان حماسۀ اقتصادی آفرید؟
 
نکات  مورد اشاره در سخنان دکتر روحانی  پیامدهای اقتصادی را در عدم ورود بخش خصوصی به نقش افرینی در اقتصاد کشور و حتی کاهش ورود سرمایه گذاران خارجی به عرصۀ اقتصادی کشور و نیز دلسرد شدن ملت ایران و عدم  نقش افرینی مردم در اقتصاد کشور  را  به ارمغان خواهد آورد .
 
پیامدهای فرهنگی
 
نکات مطرح شده در موضوع فرهنگی از سوی آقای روحانی ،خود به عنوان تهدید جدی برای مقولۀ فرهنگ جامعۀ اسلامی شناخته می شود،مقولاتی از قبیل گشودن  خانۀ سینما که به عنوان محفلی برای  اقدامات سیاسی حامیان فتنه 88 مورد استفاده قرار می گرفت و یا موضوع تسامح و تساهل در ممیزی عرصۀ فرهنگ و زمینه سازی برای  بازگشت برخی نویسندگان و نشریات معلوم الحال ،امری عجیب و حیرت انگیز می باشد،افراد و جریاناتی که با اثار ضد دینی خود فضای کشور را دچار التهاب نمودند و فرهنگ جامعه را دچار آلودگی و انحراف نمودندف در گزارش آقای روحانی اینچنین مورد تفقد قرار می گیرند!
 
بسیاری از نکات مطرح شده توسط اقای روحانی که به عنوان دستاورد در عرصۀ فرهنگی مورد اشاره قرار گرفت،در عمل و در لسان مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و  نخبگان جامعۀ اسلامی مورد نقد جدی می باشد،به عنوان نمونه انتقادات مکرّر حضرت آیت الله مکارم شیرازی از برخی اقدامات نگران کنندۀ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شروع فعالیت های دولت اعتدال،نشان دهندۀ حرکت نادرست گفتمان فرهنگی اقای جنتی و هم قطارانش در عرصۀ فرهنگ می باشد،لذا پیامدهای فرهنگی موجود در گفت و گوی اقای روحانی و اصرار بر تسامح و تساهل در مقولۀ فرهنگ قطعا منجر به هرج و مرج اعتقادی،اجتماعی،و فرهنگی درد جامعۀ خواهد گردید اعتقادات دینی و اسلامی  مردم را به شدت مورد چالش قرار خواهد داد.
 
امید است رئیس محترم جمهور با دمیدن روحیۀ امید در عمل و نه در شعار و نیز با ترمیم برخی آسیب های جدی در گفتمان دولت اعتدال در عرصه های مختلف به ویژه در مقولۀ اخلاق، حرکت به سمت احیاء فرهنگ اسلام ناب،و رعایت تقوای سیاسی در مواجهه با دیگر مسئولین نظام،و نیز   تمرکز بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در راستای خدمت رسانی بیشتر و به دور از فرار از مسئولیت خطیر اجرائی کشور ،برای خدمت بی منت و به دور از جنجال سیاسی  حرکت نماید.
نویسنده : مهدی نجفی

 

  

دیدگاه شما در مورد : یک گزارش با چند پیامد!!

 یک گزارش با چند پیامد!!

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر