صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

سلام ما بر حسین فهمیده که حسینی بود

کد خبر : 4440

تاریخ انتشار : 13/08/1392 - 22:37


سلام ما بر حسین فهمیده که حسینی بود

به گزارش خط امید بهشهر _ وگویند؛ حسین  نوجوان 13 ساله ،فهمیده بود وگویم فراتر از فهمش فهمیده بود،حسین فهمیده به فهمش عالم بود و عامل شد و ما هم در این دنیای وانفسا آنقدر از فهم حقیقی به دور هستیم که زندگی برایمان  به روزمرگی تفهیم می شود.....

وگویند حسین از خود گذشت وگویم حسین به خویشتن خویش رسید و از دنیا گذشت.....
و گویند نوجوان 13 ساله بود که زیر تانک رفت وگویم به سن و سال نبود به دل بیدار بود که به دیدار یار شتافت....
 و گویند حسین دید که دشمن نفوذ کرده است خود را فدا کرد و گویم با دیدن دشمن آتش به جانش افتاده بود که خود را از آن آتش آزاد کرد....
و گویند حسن فهمیدن را به ما آموخت و گویم فهمیدن را به ما پیش کش کرد تا تا ما احساس ذلت نکنیم......
 و گویند حسین حسین شعور را در خود ارزانی داشت و گویم شعور را در دل و جان ما شوراند و کج فهمان را در شعورشان سوزاند....
و گویند.........
آری هر کس به اندازه فهمش حرفا می زند و بجاست فهم حسین را اینگونه تفسیر کنیم که حسین حسینی بود و ما باید با شوق و شعورحسینی ، فهم حسین  و راه حسین را دنبال کنیم و نباید بگذاریم دنیا و دنیا خواران ما ببلعند ودر این دنیا و مافی هایش راه و رسم حسینی را از ما بگیرند......
حسن فهمیده جان داد و جانان گرفت و ما ماندیم با طوفانی از حوادث؛ طوفانی طوفانی تر از طوفان نوح و قران کشتی نجات.
نویسنده : محمد بخشی

 

  

دیدگاه شما در مورد : سلام ما بر حسین فهمیده که حسینی بود

سلام ما بر حسین فهمیده که حسینی بود

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر