صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
الگوی متعالی در رهبری حکومت اسلامی

مهمترین ارمغان غدیر؛ولایت مداری و استمرار بیعت با ولایت است

واقعۀ غدیر اتمام حجتی بود برای همۀ دینداران،تا بعداز رحلت پیامبر اکرم(ص) هیچ توجیهی برای فاصله‌گرفتن از حيات ديني، در نظام سياسي و اقتصادي و تربيتي خود، نداشته باشند.

کد خبر : 4043

تاریخ انتشار : 01/08/1392 - 16:03


مهمترین ارمغان غدیر؛ولایت مداری و استمرار بیعت با ولایت است

به گزارش خط امید بهشهر _ واقعۀ  غدیر خم به عنوان حادثۀ بزرگ تاریخی و به نوبۀ خود در ردیف مهمترین وقایع تاریخ اسلام و بلکه تاریخ جهان به شمار می آید،حادثه ای که بر مبنای «ولایت» «امامت» و لزوم پیروی از امام معصوم در متن  خود فرهنگ غدیر را به همراه دارد که هدفش ارائه یک الگوی متعالی در رهبری جامعۀ اسلامی،امامت امت و ساختن جامعۀ قرآنی و یک جامعۀ آرمانی است.

فرهنگ غدیر با طرح اسلام ناب از رهگذر ولایت علوی و حاکمیت عترت،زمینۀ حکومت حضرت مهدی(عج)را فراهم خواهد آورد، لذا ضرورت شناخت فرهنگ علوی می تواند منجر به اکمال دین و اتمام هدایت نبوی(ص)گردد.

از این رو تفکیک حقیقی حکومت های موجود در اسلام و نیز بررسی ماهیت رهبران جامعۀ اسلامی می تواند نقش واقعۀ غدیر را درتبیین  الگوی متعالی در رهبری حکومت اسلامی برای همگان روشن سازد.

 واقعۀ غدیر اتمام حجتی بود برای همۀ دینداران،تا بعداز رحلت پیامبر اکرم(ص) هیچ توجیهی برای فاصله‌گرفتن از حيات ديني، در نظام سياسي و اقتصادي و تربيتي خود، نداشته باشند.
 
زیرا در اوایل اسلام تقابل دو تفکر دینی و اشرافی به روشنی آشکار گردید، که تفکراشرافی قائل به احیاء برخی از بدعت های ناپسند و بازگشت به روال قبل از اسلام با محوریت تجملات دنیایی در نظام سیاسی و اقتصادی بوده است و در عین حال قائل به حفظ اسلام  در ابعاد فردی بود وبر محوریت مردم در مقولۀ سیاست و ثروت و قدرت  تأکید می ورزید،در مقابل تفکر مبتنی بر حاکمیت اسلام در همۀ ابعاد زندگی با محوریت حق حاکمیت از آن خداوند ،قائل به اعمال رهبری شخصی است  که بتواند حکم خدا را در جامعه جاری سازد،لذا فرهنگ غدیر یعنی تثبیت تفکر حاکمیت دینی که متأسفانه با برپائی سقیفه ،آرام آرام تفکر اشرافی جای خود را باز کرد و جهان  اسلام را به جائی رهنمون ساخت که توان اسلام  در جهان به کمترین حد ممکن تقلبل پیدا کرد و ادیان تحریف شدۀ یهودیت و مسیحیت ،به عنوان ادیان مدعی  به زعم خود مدرن و امروزی برای  برای ملت های جهان مورد توجه قرار گرفت.
 
بنابراین دو نحوۀ حاکمیت در اسلام در طول تاریخ اسلام پدیدار گشت ؛یکی حاکمیت حضرت علی(ع)که مظهر حکومت دینی بود و دیگری حاکمیت مسببان سقیفه که در نهایت به حکومت معاویه ختم گردید که نماد تفکر اشراف قبل از اسلام به حساب می آید و بدیهی است چنین حاکمیتی مظهر نیرنگ و فریب خواهد بود منتها در پوشش  اسلام. لذا فرهنگ غدیر پیام آور نفی حاکمان و حکومت اشرافی و موید رهبری متعالی حکومت اسلامی است که بر محوریت حاکمیت دینی بنا گردیده است.
 
باید اذعان نمود رهبری متعالی حکومت اسلامی که با واقعۀ غدیر از سوی خداوند به عنوان نعمت بزرگ الهی به مردم ارزانی گردید،با کارشکنی اصحاب سقیفه و در حدود 25سال به تأخیر افتاد، لیکن سرانجام حضرت علي(ع) حكومت و رهبری  بر مردم را پذيرفتند و نزدیک به پنچ سال دو جبهۀ علوی مبتنی بر حاکمیت دین و دستگاه بنی امیه بر مبنای تفکر اشرافی روبه روی هم قرارگفتند،از یک سو حکومت حضرت علی (ع) که بر مبنای تعادل و دیانت و تقوا و مبتنی بر حاکمیت  حکم خدا بر تمام روابط اجتماعی و فردی جامعه شکل گرفته بود قرار داشت و در سوی دیگر حکومت معاویه بود که حکومتش بر مبنای احیاء اشرافیتِ قبل از اسلام و نیز با تأثیر پذیری از  فرهنگ رُميِ شام اداره می شد.تقابل این دو گروه با رهبری متفاوت رهبران خود در طول تاریخ قابل مشاهده می باشد.
 
واقعۀ غدیر و فرهنگ منبعث از آن حاکی از تمایز همیشگی میان این دو تفکر می باشد،این جاست که می توان دریافت وجود  نظام های سیاسی  سکولار  و بی اعتنا به حاکمیت خداوند در سرنوشت مردم ،ارمغان نفی فرهنگ غدیر در اعصار مختلف می باشد،لیکن درخشش آشکار حکومت دینی با فرماندهی حضرت علی(ع)در مقابل حکومت غیر دینی با فرماندهی معاویه که برای ادامه زمامداری خود از حيله‌گري و تبليغات دروغ و ترويج هوس، اِبايي نداشت می تواند به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای فرهنگ غدیر مورد نظر قرار گیرد ،زیرا ماهیت رهبری حضرت علی(ع) بر مبنای تحقق حاکمیت دینی شکل گرفت و بر خلاف رهبران حکومت های اشرافی که مردم خود را صرفاً مشغول آب و نان دنیا می کنند، توجه  به همۀ ابعاد دنیوی و اخروی مردم و انذار انسانها مبنی بر موقتی بودن زندگی زمینی وضرورت اجتناب از مشغولیت به  تجملات  و تلاش برای آبادانی آخرت به عنوان بدهی ترین وِیژگی رهبری متعالی آن حضرت می باشد ، که این نعمت بزرگ در پرتو فرهنگ ناب غدیر صورت پذیرفته است.
 
باید گفت مردم که بر مبنای فطرت خود به نیازهای واقعی خود اشراف دارند قطعا به دنبال حاکمیت دین در پرتو امامت می باشند،لیکن مردم دوران صدر اسلام با سیطرۀ25سالۀ اصحاب سقیفه و اعمال تفکر اشرافی بر آنان ،خود را از درک همۀ  ابعاد اسلام ناب و اصیل به رهبری امیرالمومنین حضرت علی(ع)محر وم ساختند ،لیکن شکل گیری  انقلاب اسلامی که باید از آن به عنوان استمرار حاکمیت دینی یاد نمود در صورت  الگو گیری روز افزون  از رهبری متعالی حضرت علی (ع)و دیگر امامان معصوم (ع) ،می تواند به عنوان مقدمه ای موثر و بسیار مهم برای تحقق حکومت ناب دینی و اسلامی حضرت بقیة الله(عج) در عصر ظهور مطرح گردد ،که انجام این مهم تنها در پرتو شناخت ابعاد بی نظیر فرهنگ غدیر امکان پذیر می باشد.
نویسنده : مهدی نجفی
منبع : بلاغ

 

  

دیدگاه شما در مورد : مهمترین ارمغان غدیر؛ولایت مداری و استمرار بیعت با ولایت است

مهمترین ارمغان غدیر؛ولایت مداری و استمرار بیعت با ولایت است

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر