صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
یادداشت

چرا باید در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم؟

با ‌اینکه ‌37 ‌سال ‌از ‌پیروزی ‌شکوهمند ‌جمهوری ‌اسلام ‌ایران ‌می ‌گذرد، ‌راهپیمایی ‌22 ‌بهمن ‌هر ‌سال ‌پرشکوه ‌تر ‌از ‌سال ‌پیش ‌برگزار ‌می ‌شود، ‌اما ‌راهپیمایی ‌امسال ‌شاید ‌مهم ‌ترین ‌راهپیمایی ‌این ‌سی ‌و ‌چند ‌سال ‌اخیر ‌باشد.

کد خبر : 37943

تاریخ انتشار : 20/11/1394 - 12:32


چرا باید در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم؟

به گزارش خط امید بهشهر، 37سال ‌پیش ‌در ‌روز ‌بیست ‌و ‌دوم ‌بهمن ‌ماه، ‌انقلابی ‌به ‌رهبری ‌امام ‌خمینی ‌در ‌ایران ‌به ‌پیروزی ‌رسید ‌که ‌توانست ‌سیطره ‌2500 ‌ساله ‌پادهشاهی ‌را ‌از ‌کشور ‌ما ‌برکند ‌و ‌حکومت ‌جمهوری ‌اسلامی ‌را ‌در ‌کشور ‌برقرار ‌کند. ‌در ‌تمام ‌این ‌سالها ‌اما ‌مردم ‌ایران ‌بی ‌توجه ‌به ‌باد ‌و ‌باران ‌و ‌برف ‌بوران ‌در ‌راهپیمایی ‌این ‌روز ‌خجسته ‌در ‌جا ‌جای ‌وطن ‌پر ‌گهر، ‌شرکت ‌می ‌کنند ‌و ‌در ‌این ‌میان ‌هیچ ‌مشکلی ‌نمی ‌تواند ‌آنها ‌را ‌از ‌حضور ‌در ‌این ‌فرصت ‌تاریخی ‌باز ‌دارد.

 

پس ‌از ‌پیروزی ‌انقلاب ‌اسلامی ‌در ‌ایران، ‌غربی ‌هایی ‌که ‌دیگر ‌دستشان ‌از ‌سرمایه ‌های ‌این ‌ملت ‌کوتاه ‌شده ‌بود، ‌شمشیر ‌را ‌از ‌رو ‌بستند ‌و ‌تصمیم ‌گرفتند ‌که ‌با ‌تمام ‌قوا ‌مقابل ‌حکومت ‌جموری ‌اسلامی ‌که ‌در ‌ایران ‌برقرار ‌شده ‌بود ‌بایستند ‌و ‌تمام ‌توان ‌خود ‌را ‌به ‌کار ‌گیرند ‌تا ‌جمهوری ‌اسلامی ‌نتواند ‌روی ‌پای ‌خود ‌بایستد. ‌تحریم ‌ها ‌از ‌همان ‌ماه ‌های ‌ابتدایی ‌پیروزی ‌انقلاب ‌علیه ‌کشور ‌ایران ‌اعمال ‌شد ‌و ‌غربی ‌ها ‌از ‌هر ‌روشی ‌برای ‌مقابله ‌با ‌ایران ‌استفاده ‌کردند. ‌اما ‌انگار ‌تحریم ‌به ‌تنهایی ‌به ‌نظرشان ‌کافی ‌نبود ‌و ‌در ‌سال ‌59 ‌بالاخره ‌موفق ‌به ‌تحریک ‌صدام ‌حسین ‌برای ‌تجاوز ‌به ‌خاک ‌ایران ‌و ‌آغاز ‌جنگ ‌8 ‌ساله ‌علیه ‌ایران ‌شدند. ‌

 

ایرانیان ‌اما ‌در ‌مقابل ‌حمله ‌دشمن ‌بر ‌پاخاستند ‌و ‌نگذاشتند ‌که ‌یک ‌وجب ‌از ‌خاک ‌وطن ‌به ‌دست ‌اغیار ‌بیفتد ‌و ‌در ‌این ‌میان ‌چه ‌بسیار ‌جوانمردانی ‌که ‌در ‌جبهه ‌های ‌جنگ، ‌شراب ‌شهادت ‌را ‌نوشیدند ‌و ‌خانواده ‌های ‌خود ‌را ‌تنها ‌گذاشتند. ‌اینکه ‌صدها ‌هزار ‌نفر ‌برای ‌بقای ‌نظام ‌جمهوری ‌اسلامی ‌از ‌چنگال ‌دشمنان ‌به ‌جبهه ‌های ‌جنگ ‌رفتند ‌و ‌دیگر ‌هرگز ‌به ‌خانه ‌هایشان ‌باز ‌نگشتند، ‌یکی ‌از ‌مهم ‌ترن ‌دلایلی ‌است ‌که ‌ما ‌ایرانی ‌را ‌به ‌حضور ‌پر ‌شکور ‌در ‌راه ‌پیمای ‌22 ‌بمهمن ‌ماه ‌تشویق ‌می ‌کند.

 

اما ‌امسال ‌سي ‌و ‌هفتمين ‌سال ‌از ‌عمر ‌انقلاب ‌در ‌حالي ‌به ‌پايان ‌مي‌رسد ‌و ‌وارد ‌سال ‌سي ‌و ‌هشتم ‌از ‌عمر ‌پربركت ‌نظام ‌جمهوري ‌اسلامي ‌قرار ‌مي‌گيريم ‌كه ‌بروز ‌سه ‌واقعه ‌مهم ‌لزوم ‌مشاركت ‌جدي ‌در ‌برگزاري ‌راهپيمايي ‌22 ‌بهمن ‌را ‌بيش ‌از ‌هر ‌زمان ‌ديگر ‌كرده ‌است.

 

نخست برجام

اتفاق ‌نخست ‌پذيرش ‌برجام ‌از ‌سوي ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌است؛ ‌قراردادي ‌كه ‌در ‌آن ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌با ‌پذيرش ‌برخي ‌محدوديت‌ها ‌در ‌فعاليت‌هاي ‌صلح‌آميز ‌هسته‌اي ‌خود ‌توانست ‌به ‌12 ‌سال ‌تحريم ‌و ‌فشار ‌غرب ‌پايان ‌دهد. ‌همين ‌اتفاق ‌باعث ‌شد ‌كه ‌دشمنان ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌سعي ‌كنند ‌اين ‌اقدام ‌كشورمان ‌را ‌نوعي ‌کوتاه ‌آمدن ‌با ‌نظام ‌سلطه ‌معرفي ‌و ‌اين ‌ادعا ‌را ‌مطرح ‌كنند ‌كه ‌ايران ‌زير ‌فشار ‌افكار ‌عمومي ‌شهروندانش ‌كه ‌خسته ‌از ‌تحريم‌هاي ‌اقتصادي ‌بودند ‌اين ‌توافق ‌را ‌پذيرفته ‌است. ‌اين ‌موضوع ‌را ‌مي‌توان ‌در ‌گزارش‌هاي ‌متعددي ‌كه ‌رسانه‌هاي ‌غربي ‌از ‌روزهاي ‌پس ‌از ‌برداشته ‌شدن ‌تحريم‌ها ‌از ‌ايران ‌منتشر ‌مي‌كنند، ‌جست‌وجو ‌كرد. ‌اين ‌در ‌حالي ‌است ‌كه ‌آنان ‌هرگز ‌اين ‌واقعيت ‌را ‌به ‌مخاطبان ‌خود ‌منتقل ‌نمي‌كنند ‌كه ‌پذيرش ‌برجام ‌ناشي ‌از ‌يك ‌تصميم ‌جمعي ‌در ‌داخل ‌نظام ‌بوده ‌كه ‌همه ‌مردم ‌و ‌گروه‌هاي ‌سياسي ‌در ‌آن ‌سهيم ‌بوده‌اند.

 

حال ‌حضور ‌گسترده ‌در ‌راهپيمايي ‌22 ‌بهمن ‌با ‌شعارهای ‌همیشگی ‌مرگ ‌بر ‌امریکا ‌و ‌مرگ ‌بر ‌استکبار ‌و ‌فرياد‌زدن ‌نام ‌مقدس ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌و ‌به ‌اهتراز ‌در‌آوردن ‌پرچم ‌مقدس ‌كشورمان ‌نقض ‌چنين ‌ادعايي ‌است ‌كه ‌غربي‌ها ‌سعي ‌در ‌القاي ‌آن ‌به ‌افكار ‌عمومي ‌دنيا ‌دارند.

 

دوم، ‌محور ‌مقاومت

موضوع ‌دوم ‌حمايت ‌از ‌موضع ‌نظام ‌در ‌قبال ‌محور ‌مقاومت ‌است. ‌اين ‌روزها ‌در ‌كنار ‌خبرهاي ‌خوشحال‌كننده‌اي ‌كه ‌از ‌پيشروي ‌نيروهاي ‌مقاومت ‌در ‌سوريه ‌و ‌فتح ‌جبهه ‌به ‌جبهه ‌مناطق ‌تحت ‌اشغال ‌تروريست‌ها ‌منتشر ‌مي‌شود، ‌اخبار ‌مختلفي ‌نيز ‌از ‌شهادت ‌مستشاران ‌نظامي ‌كشورمان ‌در ‌رسانه‌ها ‌دست ‌به ‌دست ‌مي‌شود ‌كه ‌همين ‌موضوع ‌باعث ‌طرح ‌برخي ‌ادعاهاي ‌خلاف ‌واقع ‌در ‌خصوص ‌نقش ‌كشورمان ‌در ‌سوريه ‌مي‌شود. ‌موضوعي ‌كه ‌بر ‌اساس ‌آن ‌مي‌كوشند ‌اين ‌ادعا ‌را ‌در ‌نزد ‌افكار ‌عمومي ‌دنيا ‌دروني ‌كنند ‌كه ‌ايران ‌هزينه‌هاي ‌بسيار ‌زيادي ‌را ‌خلاف ‌نظر ‌شهروندانش ‌در ‌سوريه ‌مي‌كند. ‌هزينه‌هايي ‌كه ‌مي‌تواند ‌به ‌آباداني ‌ايران ‌كمك ‌زيادي ‌كند. ‌اين ‌ادعا ‌در ‌حالي ‌است ‌كه ‌آنان ‌هرگز ‌به ‌نقش ‌محور ‌عربي- ‌غربي ‌كه ‌عامل ‌اصلي ‌ايجاد ‌بحران ‌در ‌محور ‌مقاومت ‌است ‌اشاره ‌نمي‌كنند ‌و ‌از ‌هزينه‌هاي ‌ميلياردي ‌كه ‌در ‌اختيار ‌تروريست‌ها ‌قرار ‌مي‌دهند، ‌سخني ‌به ‌ميان ‌نمي‌آورند. ‌علاوه ‌بر ‌اين، ‌نكته ‌ديگري ‌كه ‌همواره ‌دستگاه‌هاي ‌تبليغاتي ‌آنان ‌از ‌ديد ‌مخاطبان ‌خود ‌پنهان ‌مي‌كنند، ‌موضوع ‌خطوط ‌قرمز ‌ايران ‌در ‌منطقه ‌است. ‌خطوطي ‌كه ‌مهم‌ترين ‌نقطه ‌آن ‌امنيت ‌كشور ‌ايران ‌است ‌و ‌اگر ‌امروز ‌به ‌كمك ‌دولت ‌قانوني ‌سوريه ‌رفته، ‌به ‌دليل ‌تأمين ‌امنيت ‌خود ‌و ‌پيشگيري ‌از ‌گسترش ‌دامنه ‌جنگ ‌به ‌سرزمين‌های ‌خود ‌است.

 

از ‌اين ‌رو، ‌حضور ‌گسترده ‌عمومي ‌در ‌راهپيمايي ‌22‌بهمن ‌به ‌نوعي ‌تأييدكننده ‌سياست‌هاي ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌در ‌عرصه ‌بين‌المللي ‌به ‌ويژه ‌در ‌موضوع ‌سوريه ‌است. ‌همچنين ‌اين ‌حضور ‌مي‌تواند ‌باعث ‌دلگرمي ‌نيروهايي ‌شود ‌كه ‌اين ‌روزها ‌در ‌خط ‌مقدم ‌جنگ ‌با ‌تروريست‌ها ‌حضور ‌دارند.

 


سوم، ‌انتخابات

اما ‌در ‌پيش ‌بودن ‌انتخابات ‌سرنوشت‌ساز ‌هفتم ‌اسفند ‌كه ‌در ‌آن ‌قرار ‌است ‌نمايندگان ‌ملت ‌در ‌مجلس ‌خبرگان ‌و ‌مجلس ‌شوراي ‌اسلامي ‌از ‌سوي ‌مردم ‌مشخص ‌شود ‌نيز ‌موضوع ‌ديگري ‌است ‌كه ‌براي ‌كشور ‌اهميت ‌زيادي ‌دارد. ‌بر ‌اين ‌اساس ‌حضور ‌عمومي ‌در ‌راهپيمايي ‌22 ‌بهمن ‌كه ‌فاصله ‌زماني ‌كمي ‌تا ‌انتخابات ‌هفتم ‌اسفند ‌دارد، ‌مي‌تواند ‌برآوردهاي ‌مهمي ‌را ‌در ‌خصوص ‌ميزان ‌مشاركت ‌در ‌انتخابات ‌نمايان ‌سازد. ‌اين ‌در ‌حالي ‌است ‌كه ‌انتخابات ‌در ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌همواره ‌به ‌عنوان ‌نمادي ‌از ‌مردمسالاري ‌نظام ‌محسوب ‌مي‌شده ‌و ‌مشاركت ‌گسترده ‌در ‌اين ‌رويداد ‌سياسي ‌نه ‌تنها ‌تعيين‌كننده ‌آينده ‌كشور ‌است، ‌بلكه ‌مي‌تواند ‌مهر ‌تأييدي ‌بر ‌مقبوليت ‌عمومي ‌نظام ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌به ‌عنوان ‌تنها ‌نظام ‌مردمسالار ‌منطقه ‌بزند. ‌اگرچه ‌اين ‌نكته ‌را ‌نيز ‌نبايد ‌فراموش ‌كرد ‌كه ‌مردم ‌نبايد ‌اجازه ‌دهند ‌راهپيمايي ‌22 ‌بهمن ‌به ‌عنوان ‌يك ‌جشن ‌ملي ‌رنگ ‌و ‌بوي ‌دسته‌بندي‌هاي ‌سياسي ‌و ‌جرياني ‌را ‌به ‌خود ‌بگيرد.

حال ‌همه ‌دنيا ‌به ‌ايران ‌چشم ‌دوخته‌اند ‌تا ‌ببينند ‌كه ‌پس ‌از ‌گذشت ‌37 ‌سال ‌از ‌انقلاب ‌و ‌درست ‌در ‌روزهايي ‌كه ‌دشمنان ‌كشور ‌مي‌خواهند ‌ايران ‌را ‌زانوزده ‌تصوير ‌كنند، ‌مردم ‌ايران ‌چه ‌عكس‌العملي ‌از ‌خود ‌نشان ‌مي‌دهند. ‌بي‌شك ‌اين ‌حضور ‌نه ‌فقط ‌براي ‌تجديد ‌بيعت ‌با ‌آرمان‌هاي ‌انقلاب ‌است، ‌بلكه ‌حركتي ‌است ‌براي ‌دفاع ‌از ‌دستاوردهاي ‌مهم ‌انقلاب ‌كه ‌اين ‌روزها ‌چشم ‌طمع ‌بسياري ‌از ‌دشمنان ‌به ‌دنبال ‌آن ‌است.

 

از ‌سوي ‌ديگر ‌راهپيمايي ‌عظيم ‌22 ‌بهمن، ‌زماني ‌است ‌براي ‌لبيك ‌گفتن ‌به ‌نداي ‌رهبر ‌معظم ‌انقلاب ‌و ‌اثبات ‌آنكه ‌ايرانيان ‌زير ‌بار ‌حرف ‌زور ‌نمي‌روند ‌و ‌پاسخ ‌تحقيركنندگان ‌را ‌با ‌ضربه ‌سهمگين ‌خود ‌خواهند ‌داد. ‌اين ‌درست ‌نكته‌اي ‌بود ‌كه ‌رهبر ‌معظم ‌انقلاب ‌در ‌جريان ‌ديدار ‌سال ‌گذشته ‌خود ‌با ‌كاركنان ‌نيروي ‌هوايي ‌به ‌آن ‌اشاره ‌كردند ‌و ‌فرمودند: ‌«ملت ‌ايران ‌در ‌روز ‌۲۲ ‌بهمن ‌نشان ‌خواهد ‌داد ‌كه ‌زير ‌بار ‌حرف ‌زور ‌نمي‌رود ‌و ‌پاسخ ‌هر ‌تحقير‌كننده‌اي ‌را ‌نيز ‌با ‌ضربه ‌متقابل ‌خواهد ‌داد»

 

  

  

دیدگاه شما در مورد : چرا باید در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم؟

چرا باید در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم؟

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر