صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

بومی سازی علوم،اصل کلیدی در تولیدفکر

کد خبر : 3745

تاریخ انتشار : 20/07/1392 - 15:32


بومی سازی علوم،اصل کلیدی در تولیدفکر

به گزارش خط امید بهشهر _ فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان جوان کشور و تأکید ایشان مبنی بر  ضرورت  «استمرار پیشرفت پرشتاب و درون زای علمی»، به عنوان عامل اصلی دست یابی ایران به قله های رفیع «پیشرفت و اقتدار و آبادنی»، مجالی فراهم نمود تا مهمترین مولفۀ پیشرفت علمی  کشور یعنی تولید علم و جنبش نرم افزاری بیش از گذشته در بین نخبگان و فرهیختگان مطرح گردد، لذا چگونگی تلاش نهادهای علمی کشور برای دست یابی به تولید واقعی علم می تواند راهگشای پیشرفت علمی کشور گردد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

بایسته های تولید علم
تولید علم و اندیشه به عنوان حرکتی عام برای پیشبرد اهداف نظام بشری مطرح می باشد،هم چنین تاریخچۀ تولید علم در ایران نیز به روزگاران کهن بر می گردد، ومردمان ایرانی به علم،عالم،دانش و معرفت توجه فراوانی از خود نشان داده اند، ایران از زمان های دور بخصوص در قرون چهارم و پنجم هجری شاهد تحقق نوعی جنبش نرم افزاری در عرصه های گوناگون علم و دانش بوده است،لذا ضرورت بازگشت به تحول علمی که بتواند زمینه ساز شکل گیری تمدن اسلامی در عرصه های جهانی گردد،را به شدت احساس می گردد.البته پیشرفت علمی آنگاه معنادارتر می شود و مسیر خودش را بهتر پیدا می کند که فرهنگ و مختصات زمانی و جغرافیای فرهنگی نظام اسلامی به دقت مورد لحاظ قرار گیرد.لذا ورورد جدی مقام معظم رهبری در مقولۀ تولید علم و اندیشه از سوی ایشان به عنوان دغدغۀ جدی و فراگیر مبیّن ضرورت تولید بومی علم در همۀ ابعاد نظری و تجربی در کشور می باشد.
ایشان در تبیین چیستی نهضت نرم افزاری فرمودند:«نهضت نرم افزاری یعنی ما نباید به فراگیری قانع باشیم؛ باید هدف تحقیق و آموزش ما تولید علم باشد؛یعنی رسیدن به آن جائی که نو آوری های علمی در فضای موجود بشری از آن جا شروع می شود.»[1]با تأمل فرمایشات مقام معظم رهبری ضرورت ترجمۀ تلاش های علمی جهان برای استفاده و تحقیق برای اشراف علمی نخبگان جامعۀ اسلامی برای تولید علم می باشد و هم چنین باید اذعان نمودطرح  مقولۀ نوآوری های علمی از سوی ایشان مسبوق به سابقه می باشد و منحصر به فرمایشات اخیر ایشان نیست،لذا بررسی و حرکت هدفمند برای دوری از ساز و کارهای شعاری و کلیشه ای و ضرورت نوآوری علمی در حوزۀ نظری و تجربی به عنوان ضرورت انکار ناپذیر برای حرکت به سمت پیشرفت علمی کشور مطرح می باشد.
بومی سازی علوم، اصل کلیدی در تولیدفکر

باید اذعان نمود ضرورت بومی سازی علم ،برای تمدن سازی نوین اسلامی بیش از گذشته احساس می گردد، که برای دست یافتن به این امر نیازمند نهضت ترجمۀ آثار مفید جهان غرب و دیگر تلاش های علمی دیگر کشورها در مقوله های نظری و تجربی می باشیم، به عنوان نمونه باید گفت پیشرفت فلسفۀ اسلامی در دوران گذشته مرهون تلاش دانشمندانی همچون ابن سینا،و ابن رشدمی باشد که این داشنمندان بزرگ اسلامی بعد از ورود فلسفه يوناني و هندي ،همۀ آثار و تلاش های علمی فیلسوفان جهان بالأخص آثار فیلسوفان یونانی را از طریق ترجمه واردقاموس علمی کشور نمودند ، لیکن درترجمه ها توقف نکردندبلکه و با تلاش چشمگیر در راستای تولید اندیشه گام برداشتند که حاصل آن اوج گیری و شکوفائی فلسفۀ اسلامی در آن دوران بوده است.

مقام معظم رهبری نیز در باب چگونگی شکل گیری تولید علم به رویکرد مذکور اشاره نمودند و  فرمودند:«البته تولید علم به معنای این نیست که ما ترجمه و فراگیری را نفی کنیم؛نه آن هم لازم است بلکه من می گویم درترجمه و فراگیری نباید توقف کرد»[2] این فراز مهم از مقام معظم رهبری به خوبی ضرورت تلاش نخبگان علمی کشور برای دست یابی به تولید علم را بی نیاز از غرب و تلاش های علمی غرب به ویژه در مقولات نظری، در چند قرن اخیر نمی داند لیکن توقف و تقلید نابجا از مبانی علمی غرب که متأسفانه چند صباحی است به صورت بسیار نامطلوب در فضای علمی کشور و در بین اساتید بعضاً سکولار شییوع پیدا کرده است ، با مبانی و رفتار شناسی علمی  دانشمندان بزرگ  اسلامی هم خوانی ندارد.لذا آسیب مذکور در ترویج منفعلانۀ مبانی نظری غرب در فضای علمی کشور،منجر به سیطرۀ مقوله های تجربی و فنی بر علوم انسانی گردیده است که در نوع خود بسیار تأسف اور می باشد که عدم توازن موجود حاصل توقف و بعضاً شیفتگی و نیز عدم تولید کیفی علم از سوی  سیستم علمی کشور در برابر  مقولات نظری غرب  می باشد.

در حال حاضرشاخص ها و ملاک های مهندسی و پزشکی  بر علوم انسانی حاکم هستندو حتی عالمان علوم انسانی نیز با تراز  و محک آنها مورد ارزیابی قرار می گرند که این امر نشان از حکومت مقولات فنی و تجربی بر علوم انسانی می باشد،در حالی که در جامعۀ ایرانی  با وجود عواملی مانند  فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و پدیده مبارک انقلاب اسلامی،باید همواره شاهد جایگاه والاتر علوم انسانی و نظری نسبت به مقولات تجربی و فنی باشیم لیکن ضعف مفرط در تولید علم و اندیشه و تقلید کوکورانه و منفعلانه از دانش های نظری غرب و ترجمۀ ناقص و سلیقه ای از آثار دانشمندان غربی در علوم انسانی و نیز عدم ایمان به عمق ایدئولوژی های انسانی در اسلام منجر به شکل گیری ناقص علوم انسانی در کشور گردیده است.

مقام معظم رهبری با اشاره ای مهم درون زا ئی را به عنوان مصداق بارز پیشرفت علمی کشور محسوب نمودند که این امر ، ضرورت تولید فکر و اندیشه بر مبنای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی را بیش از گذشته طرح می سازد، لذا لازم است با ورود نخبگان متعهد جامعۀ اسلامی در نهضت فراگیر ترجمه در مقولات نظری و نیز ایمان به عمق بی پایان داشته های  فرهنگ ایرانی اسلامی ،می توان شاهد بومی سازی تولید علم در حیطۀ نظری باشیم که انجام این مهم با تبعیت از فرمایشات کلیدی مقام معظم رهبری و هم چنین الگو گیری از روش دانشمندان اسلامی در مواجهه باعلوم غربی امکان پذیر می باشد.

 
[1] 8/8/1382
[2] همان
نویسنده : مهدی نجفی
منبع : بلاغ

 

  

دیدگاه شما در مورد : بومی سازی علوم،اصل کلیدی در تولیدفکر

بومی سازی علوم،اصل کلیدی در تولیدفکر

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر