صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

چرا دیگر کشتی‌گیران مازندرانی را به فنون و شگردهایشان نمی شناسند؟!

به یاد دارم قهرمانان، پهلوانان و یلان کشتی گیر مازندرانی را جامعه ورزشی قبل از آنکه با نام شهرشان بشناسند به مهارت در اجرای فنون و شگردهای منحصر به فردشان می شناختند.

کد خبر : 36433

تاریخ انتشار : 07/10/1394 - 10:02


چرا دیگر کشتی‌گیران مازندرانی را به فنون و شگردهایشان نمی شناسند؟!

به گزارش خط امید بهشهر، در این ارتباط یک دست و یک پای امامعلی حبیبی یا سرته یکی عبدالله موحد، عبدالله موحد به زیرگیری ها، علی محمد مومنی به کندروها، رمضان خدر به کنده کشی ها، عسگری محمدیان به فن کمر، مجید ترکان به یک خم دو خم، رضا یزدانی به درخت کن ها، کاووس جعفرزاده به فیتوها، محمد حسین دباغی به سگگ ها و قفل قیصر، رضا سوخته سرایی به خیمه زدن ها، حاجی زاده و حاجی کناری به شجاعت در فن زدن ها همچون زیر یک جفت خم ها، مرحوم سید رسول حسینی به زیرگیریها، سبحان روحی به زیرگیریهای نشسته، گنجی و آیت واگذاری به لنگ ها و بسیاری از قهرمانان دیگر ما که بیان نام و فنون آنها در این مجال نمی گنجد اما امروز دیگر کشتی گیران کشورمان به خصوص مازندرانی ها را به فنون و شگردهایشان نمی شناسند و کشتی مازندران و ایران به هل دادن ها و چاقی نفس و نگهداری یا کنترل یا خوب دفاع کردن خلاصه شده است.

دیگر از هیجان فنون بنداز یا فنون بالا هیچ خبری نیست، کول اندازهای رمضان خدر سالن را به مرز انفجار می کشاند؛ سرته یکی امامعلی حبیبی در سالن غوغایی برپا می کرد؛ در همه کشتی ها فنون، قدرت و سرعت و شجاعت حرف اول و آخر را می زد و کشتی گیری همچون امامعلی حبیبی در کمترین لحظات بیشترین اجرای فنون را طلب می کرد.

امروز مهارت بسیاری از کشتی گیران کشورمان به خصوص مازندرانی ها در مهار حریفان و از کار انداختن دستان و جریمه و پیروزی با تک خاک های دو امتیازی خلاصه شده و زیبایی و هیجان از این رشته رخت بربسته است دیگر کشتی های قهرمانان کشورمان از اجرای فنون بکر تهی شده و اجرای انواع لنگ ها، زیر یک خم دوخم، درخت کن، دختروار، خیمه های برق آسا، توسری پیش انداز، تو کتف زدن ها، بزکش ها، باراندازها، فیتو، کندرو، افلاک، قفل قیصر، آفتاب مهتاب، حصیر مال شتر، حمال بند، برات با انداز از بالای سینه و کمر، فیتو فیتیله پیچ،کلندون هیچ خبری نیست در سال گذشته هر کشتی گیر مازندرانی در اجرای فنون هم در بدل کاری ها و شگردهای مخصوص به خودشان داشتند با زیریک خم یا دوخم خاک نمی شدند براحتی پا در هوا و به پل نمی رفتند و حتی زمانیکه به پل می رفتند هم خطرناک بودند. پلنگ اندازها، پلنگ کش ها، کمرگیری ها، تندرها، فیتوها، سالتو جلو و عقب، گاوتاب ها، گوسفند اندازها و جشنواره ای از انواع فنون آزاد و فرنگی را در همه کشتی ها به نمایش می گذاشتند. لنگ مغربی، فیتیله سید عباسی، فتح پا، عفت دار، رکاب زدن های محمود قشنگ، سگگ دوپل ها مرحوم سید رسول حسینی در همه استان ها غوغا به پا می شد؛ کافی بود دستان رمضان خدر، عبدالله موحد، امامعلی حبیبی، مومنی، ترکان، دباغی به پاهای قهرمانان برخورد می کرد مطمئناً هیچ حریفی در امان نبود اگر هر حریفی در خاک قرار می گرفت کندکشی ها و باراندازها سالن را به حال انفجار در می آورد.

بارها شاهد بودم در مسابقات قهرمانی استان چند بار شماره انداز مسابقات به پایان خط می رسید جالب اینکه حتی اگر کشتی گیری بازنده می شد اما موفق به اجرای شگرد خود بر حریفان می شد مورد تشویق و قدردانی تماشاگران قرار می گرفت. قابل توجه است مازندرانی ها از فنون لوچو، خراسانی ها چوخه، گلستانی ها از شال کشی به خوبی در کشتی آزاد و فرنگی استفاده می کردند؛ زیبایی مبارزات قهرمانان کشتی در اجرای فنون پهلوانان بود که چند سال است از جشنواره اجرای فنون محروم می باشد برهمین ااس تماشای مبارزات قهرمانان دیگر لذت چندانی ندارد.


منبع : بلاغ

 

  

دیدگاه شما در مورد : چرا دیگر کشتی‌گیران مازندرانی را به فنون و شگردهایشان نمی شناسند؟!

چرا دیگر کشتی‌گیران مازندرانی را به فنون و شگردهایشان نمی شناسند؟!

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر