صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

به بهانه سیلاب اخیر بهشهر وبی خوابی مسئولین شهری

کد خبر : 3285

تاریخ انتشار : 08/07/1392 - 11:38


به بهانه سیلاب اخیر بهشهر وبی خوابی مسئولین شهری

خط امید بهشهر - باتوجه اینکه به طور متوسط هرساله وگاه بی گاه ، بارندگی های رگباری وشدید که منجر به آبگرفتگی معابر شهر وگل مالی چهره شهر می شود وهمچنین خسارات ناقابلی ! نیز ببار می آورد ، کسی نیست که ازخود بپرسد برای چه وچگونه این اتفاقها روی می دهد واین موضوع تاکی می خواهد ادامه پیداکند.

 

بانگاهی به وضعیت نهرها ورودخانه هایی که شهر بهشهر را ( روزی آنرا اشرف البلاد می نامیدند )به چند قطعه تقسیم  می کنند واکثرا نیز با مسائل،بحرانها وسابقه رانش،لغزش، ظغیان وآبگرفتگی شهرروبرو هستندونیز مجوزهای ساخت وسازدرحریم انهار درگذشته،حال ویاآینده!!! والبته بی توجهی و سهل انگاری شهروندان(ساخت وسازغیر مجاز ویا بعضامجاز!درحریم رودها،تجاوزبه حریم انهاروتنگی مجراودهانه رودهاو...)عبور ریل راه آهن ،احداث کمربندی با جهت شرقی- غربی وعدم تعبیه خروجی های مناسب جهت هدایت سیلاب به خارج ازشهرو... بااین وضعی که وجودداردحتما می بایست درانتظار سیل بزرگ چند سال پیش شهر همسایه (نکا) وآنهمه خسارات مالی وجانی باشیم تابفکر بیفتیم که سروسامانی به وضعیت نهرها ومسیلها،برنامه ریزی ومدیریت شهری وتصمیم گیریهای شهری بدهیم.

 

با حساب سرانگشتی وجمع بندی خسارات وارده در این سالها می توان فهمید که میزان خسارات وارده تقریبا به همان اندازه یک حادثه بزرگ (سیل ،زلزله،رانش)می باشد. فقط تنها فرق آن دراین است که یکی بصورت تدریجی وذره ذره شهررا فرسوده وجان شهروندان را می گیرد ولی دیگری به صورت غیرمترقبه شهر راویران وشهروندان را بخاک سیاه می نشاند.حال جدای ازدستورات دین مبین اسلام که موکدا به احتیاط وجلوگیری ازخطر تاکید بسیار دارد.

 

اگر سری به ادبیاتمان درگذشته های نه چندان دوربزنیم  می توانیم جملاتی رابیابیم که حداقل مارابه فکر بیندازد که ازمیان آن هزاران می توان به این ابیات اشاره نمود((اندک اندک به هم شود بسیار- دانه دانه است غله درانبار)) ویا (( اول ای جان دفع شر موش کن - بعد ازآن درجمع گندم کوش کن )) وبسیاری دیگراز این دست جملات حکیمانه.آیا ما نبایستی بدنبال راه چاره ای باشیم ،آیا نباید ازخرد جمعی ،کارشناسان  ومتخصصین(که الحمدلله کم هم نیستند)استفاده بکنیم.بااین وضعیتی که ماپیش می رویم باید به فکراصلاح بیت معروف مولوی بیفتیم وازاین پس آن  رااینگونه بنویسیم!!! واینگونه بخوانیم!!!

 

بسیارخطرباید تاپخته شودخامی!!!        هرگزنخورد آب زمینی که بلند است!!!

نویسنده : غلامرضا سعیدی

 

  

دیدگاه شما در مورد : به بهانه سیلاب اخیر بهشهر وبی خوابی مسئولین شهری

به بهانه سیلاب اخیر بهشهر وبی خوابی مسئولین شهری

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر