صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

کد خبر : 19585

تاریخ انتشار : 12/12/1393 - 20:01


کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

پهن کردن تور ماهی گیری در دریا

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

برای جمع آوری تور ماهی گیری در ساعات پایانی روز به دلیل سنگینی تور از تراکتور استفاده می‌کنند.

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

حضور پلیکان‌ها در هنگام جمع آوری تور برای به دست آوردن غذای روزانه

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

جمع‌آوری ‌ماهی‌ها برای انتقال به انبار

 

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

اکثر ماهی‌گیران با خانواده‌های خود در خانه‌های گلی که در میانکاله ساخته‌اند زندگی می کنند.

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر
 

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

اشک شوق و شکر از رحمت الهی پس از کسب روزی حلال

 

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

پس‌از جمع‌آوری ماهی‌ها قسمت‌هایی از تور که بر اثر جمع‌آوری پاره شده‌اند ترمیم می شوند.

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

ماهی‌های صید شده پس از جمع آوری به سمت انبار حمل می‌شوند تا از پس از وزن‌کشی به سمت بازار فرستاده شوند.

 

خط امید: کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

 خانه های گلی، محل زندگی و استراحت ماهی‌گیران

  

  

دیدگاه شما در مورد : کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

کسب روزی حلال صیادان میانکاله بهشهر از دریای خزر

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر