صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
خط امید گزارش می دهد؛

نتايج انتخابات شوراي شهر رستمكلا

نورزاد فرماندار بهشهر طي فرم شماره 31 آگهي نتيجه چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر رستمكلا را در روز جمعه24خرداد92 را به شرح ذيل اعلام كرد.

کد خبر : 1127

تاریخ انتشار : 27/03/1392 - 11:46


نتايج انتخابات شوراي شهر رستمكلا

 

 

بسمه تعالي
فرم شماره 31
شماره: 637826 - ش
تاريخ:1392/03/25

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر رستمكلا تابع بخش مركزي شهرستان بهشهر، شهرستان بهشهر ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 1392/03/24 شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل مي باشد:

1_ آقاي سيدعلي برهاني نام پدر هيبت الله داراي 2742 راي
2_ آقاي حسين ده باشي رستمي نام پدر رمضان داراي 2443 راي
3_ آقاي سيدكريم ميري رستمي نام پدر ميررمضان داراي 1981 راي
4_ آقاي سيدقاسم حسيني رستمي نام پدر مير طالب داراي 1748 راي
5_ آقاي ابراهيم حيدرزاده نام پدر قربانعلي داراي 1735 راي
6_ آقاي رمضانعلي حاجي زاده رستمي نام پدر حسنجان داراي 1726 راي
7_ آقاي حسن آقا قليان رستمي نام پدر مصطفي داراي 1637 راي
8_ آقاي قاسم صباغي رستمي نام پدر محمد علي داراي 1493 راي
9_ آقاي سيدابراهيم حسيني رستمي نام پدر سيد حسين داراي 1414 راي
10 _ آقاي محمود حافظي رستمي نام پدر صفر على داراي 1357 راي
11 _ خانم رقيه ساروزه رستمي نام پدر حسينعلى داراي 1232 راي
12 _ آقاي محمود احمدي رستمكلائي نام پدر محمد حسن داراي 957 راي
13 _ آقاي سلمان عباسي رستمي نام پدر محمد ابراهيم داراي 786 راي
14 _ آقاي حسين توكلي رستمي نام پدر رمضان داراي 772 راي
15 _ خانم نرگس بهادررستمي نام پدر رجب داراي 752 راي
16 _ آقاي محسن رمضان زاده رستمي نام پدر علي اكبر داراي 661 راي
17 _ آقاي عبداله كريم نژادرستمي نام پدر رمضانعلي داراي 563 راي
18 _ آقاي جواد نوع پرست رستمي نام پدر علي اصغر داراي 520 راي
19 _ خانم نسترن سعادت فر نام پدر محمدرضا داراي 514 راي
20 _ آقاي سيدامير ميري رستمي نام پدر سيدحسين داراي 451 راي
21 _ آقاي روح اله قاري رستمي نام پدر ابراهيم داراي 435 راي
22 _ خانم شهربانو صباغي رستمي نام پدر محمدحسن داراي 324 راي
23 _ آقاي مهدي حيدري رستمي نام پدر حسن داراي 240 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

محمد تقي نورزاد -فرماندارشهرستان بهشهر 

  

دیدگاه شما در مورد : نتايج انتخابات شوراي شهر رستمكلا

نتايج انتخابات شوراي شهر رستمكلا

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر