صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

اصلح گزيني در انتخابات از منظر امام خميني(ره)

از منظر حضرت امام خميني(ره)، انتخاب بايد جنبه اسلامي داشته باشد و انتخاب اصلح، يك انتخاب اسلامي است. ايشان در اين راستا مي فرمايند: «اگر انتخاب براي اسلام باشد، در اين صورت، رضايت حق را بر رضاي خويش مقدم داشته و سعادت دو سرا و كمال خود را تدارك ديده ايم و حافظ و نگهبان جمهوري اسلامي گشته ايم.»

کد خبر : 1098

تاریخ انتشار : 20/03/1392 - 13:56


 اصلح گزيني در انتخابات از منظر امام خميني(ره)

خط امید - در آستانه سالگرد رحلت جانسور حضرت روح الله، فضاي سياسي كشور از انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا متأثر است. با عنايت به اينكه مكتب سياسي امام و رهبري، نقشه راه انقلاب اسلامي است و تنها راه سعادت و رسيدن به قله هاي آرماني، پيمودن مسير بر اساس اين نقشه است، تنظيم رفتار سياسي در عرصه انتخابات طبق اين مكتب، امري شايسته و بايسته است. در هر انتخابات دو مطلب اساسي وجود دارد: مطلب اول، اصل شركت در انتخابات و مطلب دوم، به چه كسي و يا كساني و براساس چه ملاك ها و معيارهايي رأي دادن است.تمركز اين نوشتار بر مطلب دوم، با عنوان شايسته گزيني و اصلح گزيني در انتخابات از منظر امام خميني(ره) است. حضور در صحنه انتخابات و رأي دادن از ديدگاه حضرت امام(ره) يك امر تكليفي بوده و واجب است. رهبر كبير انقلاب اسلامي، حفظ جمهوري اسلامي را از اوجب واجبات دانسته و بر همين اساس، بر حضور مردم در صحنه تأكيد كرده اند. ايشان فرمودند:

ـ يك كشور وقتي آسيب مي بيند كه ملتش بي تفاوت باشند.

ـ ملت همه بايد حاضر باشند در مسائل سياسي.

ـ حفظ نظام از واجبات شرعيه و عقليه است.

ـ مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادي را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را مي خواهند، همه در انتخابات شركت كنند.

ـ همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند، همان طور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند.

بنابراين مشاركت سياسي آحاد مردم از طريق رأي دادن در مكتب حضرت امام(ره) يك تكليف و وظيفه است. بررسي آرا و انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) نشان مي دهد كه ايشان به همان ميزان كه بر اصل حضور در صحنه و شركت در انتخابات حساسيت داشته و بر آن تأكيد دارند، بر رأي دادن به اصلح نيز تأكيد داشته و آن را يك عمل تكليفي مي دانند. براي تبيين اين موضوع و رسيدن به ملاك ها و معيارهاي انتخاب اصلح از ديدگاه حضرت امام(ره)، بايد نوع نگاه ايشان به صحنه سياست و فلسفه حكومت اسلامي را مورد توجه قرار داد.حضرت روح الله بر مبناي اين نوع فلسفه سياسي، هدف از برگزاري انتخابات و انتخاب افراد براي تصدي پست ها و مسئوليت هاي حكومتي در جمهوري اسلامي را اين گونه بيان مي دارند: «بايد توجه داشت كه هدف از انتخاب در نهايت، حفظ اسلام است.»

اصلح در مكتب امام(ره) كيست؟در يك نگاه كلي، مي توان گفت از منظر حضرت امام(ره)، اصلح كسي است كه مسلمان واقعي باشد و بتواند در جايگاه مسئوليتي كه قرار مي گيرد، متناسب با آن جايگاه، اسلام را حفظ كرده و به پيش ببرد و بر اساس اسلام عمل كند.

با اين نگرش مي توان ملاك ها و معيارهاي اصلح گزيني از منظر حضرت امام خميني(ره) را براي انجام تكليف ديني و وظيفه شرعي در محورهاي زير خلاصه كرد:

1- انتخاب براي اسلام باشد

از منظر حضرت امام خميني(ره)، انتخاب بايد جنبه اسلامي داشته باشد و انتخاب اصلح، يك انتخاب اسلامي است. ايشان در اين راستا مي فرمايند: «اگر انتخاب براي اسلام باشد، در اين صورت، رضايت حق را بر رضاي خويش مقدم داشته و سعادت دو سرا و كمال خود را تدارك ديده ايم و حافظ و نگهبان جمهوري اسلامي گشته ايم.»

2- اصلح كسي است كه به اسلام و جمهوري اسلامي معتقد باشد

حضرت امام(ره) در تمامي انتخابات بر اصلح گزيني تأكيد داشتند و در بياناتي اصلح را توصيف مي كردند: ايشان در همين زمينه فرمودند: «سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كساني دهيد كه به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي معتقد و نسبت به احكام نوراني الهي متعهد باشند و منفعت خود را بر منفعت كشور مقدم ندانند... (صحيفه نور، ج 11، ص 962)

3- اصلح كسي است كه خدمتگزار مردم باشد

خدمت به مردم در انديشه سياسي حضرت امام(ره) داراي جايگاه ويژه است و اين جايگاه، ريشه در تفكر ديني ايشان دارد. بر همين اساس است كه حضرت امام(ره) فرمودند «به من خدمتگزار بگوييد بهتر است تا رهبر بگوييد.» بر همين مبنا از نظر امام(ره) اصلح كسي است كه خود را خدمتگزار مردم بداند و اين خدمت را يك وظيفه تلقي كند.

4ـ اصلح كسي است كه شرق گرا و يا غرب گرا نباشد

حضرت امام، نسبت به هر نوع گرايش افراد به انديشه هاي غير اسلامي حساس بودند و آن را يك خطر براي اسلام مي دانستند. بنابراين از منظر ايشان اصلح كسي است كه داراي تفكر شرق گرايي و غرب گرايي به معناي مصطلح و رايج آن نباشد و در اين زمينه مي فرمايند: «افرادي را انتخاب كنيد كه متعهد به اسلام شرقي و غربي نباشند، به صراط مستقيم انسانيت و اسلاميت باشند.»(صحيفه نور، ج 81، ص 482)

5- اصلح كسي است كه شجاعت ايستادن در برابر دشمنان را داشته باشد.

حضرت امام(ره) روي شجاعت منتخب ملت براي ايستادگي در برابر دشمنان تأكيد خاص داشتند و همواره مدرس را يك شاخص در اين موضوع مي دانستند: «سعي كنيد مثل مدرس را انتخاب كنيد... كساني كه انتخاب مي كنيد بايد مسائل را تشخيص دهند، نه از افرادي باشند كه اگر روس و آمريكا و يا قدرت ديگر تشر زد بترسد، بايد بايستد و مقابله كند.» (صحيفه نور، ج 81، ص 891)

6- اصلح كسي است كه از طبقه مرفهين بي درد نباشد

حضرت امام(ره) روي طبقه متوسط به پايين جامعه تأكيد خاص داشتند و معتقد بودند كه انسان هاي متعلق به طبقه مرفهين بي درد، نمي توانند مشكلات مردم محروم و مستضعف را حل كنند. بنابراين در انتخابات، روي خاستگاه افراد اين گونه نظر مي دادند: اگر ملت مي خواهد كه اين پيروزي به آخر برسد و به منتهاي پيروزي كه آمال همه است برسد، بايد مواظب آن هايي كه دولت را تشكيل مي دهند، [باشند] آنكه رئيس جمهور است، آنكه در مجلس است، به همه اينها توجه بكنند كه مبادا يك وقتي از طبقه متوسط به بالا و به اصطلاح خودشان مرفه، به آن مقام برسند.» (كلمات قصار امام خميني(ره)، ص 24)

7- اصلح كسي است كه سابقه انقلابي داشته باشد

حضرت امام(ره) براي انتخاب افراد، مردم را به بررسي سابقه آنها و نقش آنها در انقلاب توجه مي دادند. ايشان در همين زمينه فرموده اند: «اشخاصي كه انتخاب مي كنيد، سوابق شان را مطالعه كنيد... در زمان سابق چه جور بودند، در زمان انقلاب چه جور بودند، از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند و سوابق خانوادگي شان چه هست. عقايدشان چه هست.»(صحيفه نور، ج 9، ص 771)

8- اصلح كسي است كه داراي بصيرت باشد

آگاهي به مسائل روز و داشتن قدرت تشخيص صحيح مسائل، يكي از ويژگي هايي است كه همواره حضرت امام(ره) بر آن تأكيد داشته اند و در اين باره مي فرمايند: «اشخاصي را انتخاب كنيد كه از هر جهت صالح باشند. مسلمان بودن تنها فايده اي ندارد، بايد جمهوري اسلامي را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد.»

و اما نكته پاياني براي اصلح گزيني از منظر امام خميني(ره)

از منظر امام(ره)، انتخاب يا شيطاني است و يا اسلامي، همان طور كه سياست يا شيطاني است يا الهي و ديني. از ديدگاه حضرت امام خميني(ره)، در انتخاب افراد نبايد تعصب هاي قومي، قبيله اي و حزبي، مانع از انتخاب اصلح گردد. متأسفانه برخي افراد از دريچه تنگ مسائل قومي، طايفه اي و حزبي به اصلح نگاه مي كنند و همين مسئله موجب انحراف آنان مي گردد. حضرت امام(ره) در اين زمينه مي فرمايند: «انتخاب اصلح براي مسلمين، يعني انتخاب فردي كه تعهد به اسلام و حيثيت آن داشته باشد و همه چيز را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد و ممكن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، كه اگر انتخاب اصلح كرديد، كاري اسلامي مي كنيد و اين يك محكي است براي خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براي اسلام است يا براي صلاح خودتان.»»

منبع: بصیرت 

  

دیدگاه شما در مورد : اصلح گزيني در انتخابات از منظر امام خميني(ره)

 اصلح گزيني در انتخابات از منظر امام خميني(ره)

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر